Konsument w świetle art. 22(1) Kodeksu cywilnego

Konsument w świetle art. 22(1) Kodeksu cywilnego

Artykuł Art. 22(1) Kodeksu cywilnego definiuje konsumenta jako osobę fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej która nie jest związana w sposób bezpośredni z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwięzły przepis o systemowym znaczeniu Co prawda artykuł 22 (1) jest…

Read More