Jak odmówić ofertę pracy z Urzędu Pracy jeżeli jest ona dla nas niekorzystna?

jak odmówić ofertę pracy z urzędu pracy
Blog

Osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna ma obowiązek stawiania się w placówce w wyznaczonych terminach. Podczas takiej wizyty może jej zostać zaoferowana propozycja zatrudnienia.

Jak odmówić ofertę pracy z Urzędu Pracy jeżeli jest ona dla nas niekorzystna?

Przede wszystkim musisz wiedzieć jaka praca jest uznawana za „odpowiednią”. Jeżeli nie będziesz wiedział czym się ona charakteryzuje nie będziesz mógł przedstawić swojej odmowy w logiczny sposób.

Oferta pracy która zostanie ci przedstawiona powinna zatem spełniać następujące warunki:

– zatrudnienie musi podlegać ubezpieczeniom społecznym

– posiadasz odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe albo możesz wykonywać daną pracę po wcześniejszym szkoleniu czy przygotowaniu zawodowym

– stan zdrowia pozwala ci na podjęcie danej pracy

– łączny czas dojazdu do miejsca pracy i powrotu środkami transportu publicznego nie przekracza trzech godzin dziennie

– oferta pracy zapewni ci co najmniej minimalne wynagrodzenie brutto miesięcznie w przeliczeniu na pełny wymiar godzin.

W przypadku, gdy oferta pracy spełnia wszystkie kryteria, a mimo to odmówisz jej przyjęcia bez uzasadnienia, skutkuje to usunięciem z rejestru osób bezrobotnych. Jeśli odmówiłeś przyjęcia oferty po raz pierwszy zostaniesz usunięty z listy na okres 120 dni, druga odmowa wydłuża ten okres do 180 dni. Natomiast trzecia i kolejna odmowa wiąże się ze skreśleniem już na 270 dni! Dlatego warto wiedzieć, jak odmówić ofertę pracy z urzędu pracy bez ponoszenia konsekwencji.

W jakich sytuacjach możesz zrezygnować z przyjęcia oferty pracy?

  1. Zbyt duża odległość miejsca pracy od miejsca zamieszkania – jak prędzej wspomniano łączny czas dojazdu nie powinien przekraczać 3 godzin dziennie. Jeśli zatem możesz poruszać się tylko środkami publicznego transportu zbiorowego, a czas dojazdu do pracy jest dłuższy niż 3 godziny możesz odmówić ofertę pracy z urzędu pracy zachowując status osoby bezrobotnej.
  2. Urlop macierzyński/rodzicielski – matka dziecka w okresie, przez który przysługiwałby jej zgodnie z odrębnymi przepisami zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego może skorzystać z odmowy przyjęcia pracy. Ojciec natomiast nie zostanie wyrejestrowany w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę. Jeśli matka zrezygnuje z prawa do korzystania z zasiłku macierzyńskiego to ojciec także będzie chroniony przed skreśleniem z listy osób bezrobotnych. Kobieta w ciąży, która odmawia przyjęcia oferty pracy musi przedstawić zaświadczenie od lekarza, udowadniające, że nie może ona teraz podjąć zatrudnienia lub zagrażałoby to zdrowiu jej dziecka.
  3. Przysposobienie dziecka – osoba bezrobotna po przysposobieniu dziecka oraz po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpienie do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka także może odmówić ofertę pracy z urzędu pracy bez ponoszenia konsekwencji. Tak samo będzie w przypadku, gdy przyjmie dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Osoby takie są chronione przed wyrejestrowaniem w okresie, przez który przysługiwałby, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.
  4. Opieka nad członkiem rodziny – odmowa oferty pracy z urzędu pracy przez osobę opiekującą się nieletnim dzieckiem, osobą niepełnosprawną lub innym członkiem rodziny także jest uzasadniona. Należy jednak podkreślić, że jesteśmy jedyną osobą, która może podjąć się tej opieki.
  5. Stan zdrowia osoby bezrobotnej nie pozwala na podjęcie pracy – w przypadku choroby osoby bezrobotnej może ona odmówić oferty pracy z urzędu pracy po uprzednim okazaniu odpowiedniego zaświadczenia od lekarza rodzinnego. Na zaświadczeniu powinny być uwzględnione powody, które wykluczają bezrobotnego z możliwości podjęcia pracy w danym momencie czy zawodzie.
  6. Osoba bezrobotna nadal się dokształca – jeśli wciąż się uczysz, uczestniczysz w kursach lub szkoleniach zwiększających kwalifikacje zawodowe to bez problemu możesz zrezygnować z przyjęcia oferty pracy.

Znając swoje prawa będziesz wiedział, jak odmówić ofertę pracy z urzędu pracy bez ponoszenia konsekwencji, a co za tym idzie zachowując status osoby bezrobotnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
brak polskich znaków w sms
Brak polskich znaków w sms – jak poradzić sobie z tym problemem

Wiadomości SMS są obecnie jedną z najszybszych i najłatwiejszych form komunikacji. Nic więc dziwnego, że brak polskich znaków w SMS-ach...

Zamknij